آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری هوادریا آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر آزمایشگاه کانال آب پرسرعت کوثر

 

ضرورت ايجاد آزمايشگاه جامع كانال آب پرسرعت در ايران
 اهميت كشتي‌سازي در ايران
كشور ايران حدود 3000 كيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب دارد. در شمال كشور بزرگترين درياچه جهان موسوم به درياي خزر است كه ذخاير عظيم نفت و گاز و همچنين آبزيان منحصر بفرد و گرانبهايي دارد. در جنوب كشور نيز منطقه استراتژيك خليج‌فارس وجود دارد كه بدليل ذخاير نفتي و نقشي كه در حمل و نقل كالا دارد و نيز مسائل سياسي، همواره كانون توجه قدرت‌هاي خارجي بوده است. اختلافات مرزي بين كشورهاي منطقه، لشكركشي قدرت‌هاي خارجي و بخصوص آمريكا به منطقه و صرف هزينه‌هاي بسيار زياد در اعزام ناو و جنگ‌افزار به خليج‌فارس نمايانگر اهميت و حساسيت منطقه خليج‌فارس و نيز اين مطلب است كه اين نقطه از جهان از نقاط بحران‌زا در جهان محسوب مي‌شود.
بديهي است حفاظت از منابع دريايي كشور نياز به تقويت بنيادي نيروهاي دريايي و كشتي‌سازي در كشور دارد. از طرفي ضرورت حضور ناوگان دريايي جمهوري اسلامي ايران در آبهاي آزاد و اقيانوس ها در دوردست، لزوم انجام طراحي هاي حرفه اي را اجتناب ناپذير مي كند. و در اين روند طراحي، يكي از گام هاي اصلي با وجود نرم افزارهاي دقيق مهندسي، انجام آزمايش هاي حوضچه كشش، و در واقع آزمايش هاي تعيين نيروي مقاوم، درياماني، مانورپذيري و ... خواهد بود.     
متأسفانه دانش كشتي‌سازي در كشور ما از دانش‌هاي جديد بوده و بيش از دو دهه از تأسيس دانشكده‌هاي كشتي‌سازي در كشور نمي‌گذرد و اين رشته از علم به تازگي در كشور مورد توجه قرار گرفته است. به تبع صنايع دريايي نيز از صنايع نوپا در كشور مي‌باشند. در اغلب كشورها صنعت كشتي‌سازي تحت حمايت دولت قرار دارد و در بعضي از كشورها اين صنعت با بودجه نظامي كشور حمايت مي‌شود، مثلاً در آمريكا صنعت كشتي‌سازي عمدتاً در زمينه نظامي فعال است. در كشور ما نيز عمده كارهاي صورت گرفته در زمينه كشتي‌سازي توسط كارخانجات صنايع دفاع صورت گرفته است.
با توجه به آنكه تحقيق و پژوهش از مهمترين ابزارهاي پيشرفت در هر دانش و فناوري مي‌باشد، ايجاد آزمايشگاه هاي دريايي تحصصي در كشور نقش فوق‌العاده‌اي در اين زمينه ايفا خواهد نمود كه يقيناً پيشرفت صنايع كشتي‌سازي كشور را تسريع خواهد كرد.
اهميت نظامي امنيتي
يكي از مأموريتها و وظايف اصلي مجتمع دانشگاهي علوم و فناوري هوادريا در دانشگاه صنعتي مالك اشتر با وجود اين زير ساخت مهم آزمايشگاهي، پشتيباني فني از دفاتر طراحي و صنايع كشتي سازي كشور و ارائه مشاوره در زمينه طراحي و ساخت انواع شناورهاي سطحي، اثرسطحي، تندرو، زيرسطحي و ... مي‌باشد. مشخصات و ويژگيهاي خاص اين شناورها، به گونه‌اي ست كه اطلاعات اساسي اين نوع شناورها در نزد سازندگان، محرمانه و انحصاري مي‌باشد. به طور مثال مي توان به شناورهاي WIG  و يا شناورهاي تندرو چند بدنه اشاره نمود كه تنها در كشورهاي محدود صنعتي دنيا طراحي و ساخته مي‌شوند و غالباً اطلاعات تكنيكي طراحي اين شناورها غير قابل دسترس مي باشد. از طرفي موقعيت خاص كشور موجب گرديده كه نيروهاي دريايي هر چه بيشتر خود را به انواع شناورهاي تندرو روز دنيا مجهز نمايند. در همين راستا بايد با همكاري صاحب نظران و دانشمندان كشور و حتي متخصصين بين المللي هرچه سريع تر به كسب تجربه و نخبگي لازم رسيد.
مراحل اصلي در انجام آزمايش ها
براي انجام آزمايشها لازم است كه تمام جزئيات طرح، تجهيزات و حتي جزئيات مربوط به تجهيزات ويژه ارائه گردد. لزوم همخواني قسمت‌ها و تجهيزات مختلف شناور با يكديگر و دريافت اثرات متقابل شناور و تجهيزات مذكور، تأكيدي بر ضرورت در دسترس بودن كليه اطلاعات و ويژگيهاست. ارائه اطلاعات ناقص يا اطلاعات كلي براي تجهيزات نيز از دقت و كيفيت كار بشدت خواهد كاست. و در سرعتهاي بالا، جابجايي و يا اضافه و كم شدن بارها و يا شرايط دريايي، ممكن است رفتار شناور را از نظر تعادل، سرعت و پايداري بكلي تغيير دهد.  بدين خاطر مراحل زير را مي توان به ترتيب به عنوان گام هاي اساسي برشمرد :

 • تكميل فرم هاي درخواست
 • ارائه دقيق نيازمندي فني ( شامل تريم و آبخور اوليه- سرعت- وزن- مركز جرم- شرايط دريايي ...)
 • ارائه نقشه هاي صلب
 • تعيين مقياس مدل ها
 • تدوين روش ساخت مدل
 • ساخت مدل بر مبناي استانداردهاي مدون
 • تعيين محدوده مقادير مورد اندازه گيري ( حتي گاهي با شبيه سازي نرم افزاري) بمنظور انتخاب حساسه هاي دقيق مطابق استاندارد
 • طراحي مجموعه نگهدارنده مدل
 • تهيه و نصب حساسه ها
 • انجام آزمايش ها با تكرار لازم
 • استخراج نتايج
 • جمع بندي و ارائه گزارش ( تعميم به نمونه اصلي )