نقشه ی سایت
یکشنبه  11  خرداد  1399

معرفی فاوای دانشگاه

1395-03-30

مدیریت فاوا در مرکز فناوری اطلاعات و مدیریت دانش ، مسئول دریافت سیاست های فناوری اطلاعات از مبادی ذیربط ، ابلاغ آنها به مدیران و مسئولین فاوا در سایر مراکز دانشگاه ، نظارت بر حسن اجرای آنها  و مجری سياست‌هاي ابلاغی در  تهران میباشد . این مدیریت با بهره گیری از  بسترهاي امن نرم‌افزاري، سخت‌افزاري و شبکه ای ، زمینه استفاده کارکنان، محققان ، اعضای هیات علمی ، مدیران و دانشجویان از منابع علمی روز دنیا را فراهم مینماید.

فراهم سازی زمینه بهره مندی از سامانه های مشترک و همچنین ارتباط بر خط ( ON LINE)  بین مجتمع ها / پژوهشکده ها / دانشکده ها / معاونت ها و مراکز در داخل دانشگاه و سایر سازمانها ، از دیگر وظایف مهم این مدیریت می باشد.

برخی از مهمترین فعاليت‌هاي اين مدیریت عبارتست از :

1)      در یافت ، ابلاغ ونظارت بر حسن اجرای سیاست مرتبط با حوزة فناوري اطلاعات دانشگاه

2)      ارتقاء سطح امنيت بكارگيري فناوري اطلاعات در دانشگاه

3)      نظارت و مديريت بر شبكه‌هاي WAN دانشگاه

4)      طراحي، ايجاد، نظارت بر شبكه‌هاي LAN دانشگاه در تهران

5)      تأمين پهناي باند اينترنتي مناسب

6)      به روزرساني و نگهداري سخت‌افزارها ، نرم‌افزارها وشبکه های دانشگاه در تهران