صفحه اصلی پیام ریاست ارتباط با ریاست دانشگاه درباره دانشگاه گالری تصاویر تماس با ما نقشه سایت
دسترسي آسان
   
مدیریت دانش
 

 
تصوير و سخن روز
  دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

تحف العقول : ۴۱ منتخب میزان الحکمة : ۲۶۰ 
 
  

ن والقلم و ما یسطرون

آموزش، تحقیقات و هماندیشیهای دانشگاه صنعتی مالک اشتر طی ربع قرن فعالیتهای فراگیر خویش، بستر مناسب و پایگاه مستحکمی جهت رشد و بالندگی در مسیر تعلیم و تعلم برای ظهور ایدههای نو در علم، فناوری و صنعت، از نوع بروز شده آن گردیده است و در این راستا همواره توقف، سکون، انفعال و جمود را مردود و پویایی، صعود، ابتکار و خلاقیت را سرلوحه خود قرار دادهایم .ورود شما به عنوان طالب علم در این درگاه، مشوقی برای حرکت سریعتر ما در بزرگراه سرسبز دانایی است.


                                                                                                         ما زنده به آنیم که آرام نگیریم          موجیم که آسودگی ما عدم ماست

رئيس دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 

 

 
 

تهران - بزرگراه شهید بابایی - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ص.پ. 1774-15875 تلفن :6-22945141 دورنگار :22935341
اصفهان - شاهین شهر - انتهای بلوار فردوسی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-ص. پ. 115/83145 تلفن :4-45226001-031