صفحه اصلی پیام ریاست ارتباط با ریاست دانشگاه درباره دانشگاه گالری تصاویر تماس با ما نقشه سایت
دسترسي آسان
   
مدیریت دانش
 

 
تصوير و سخن روز
  دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

تحف العقول : ۴۱ منتخب میزان الحکمة : ۲۶۰ 
 
   مجتمع دانشگاهي علوم كاربرديمجتمع دانشگاهي علوم كاربردي

تحقيقات در علوم پايه يكي از پايه‌هاي اساسي رشد دانش بشري در جهان امروز مي‌باشد. به همين منظور مراكزي جهت تحقيق و پژوهش در خصوص علوم‌ پايه بصورت كاربردي در هر كشور و جامعه‌اي مورد نياز مي‌باشد.

 

 

 

دانشكـده علـوم كاربـردي در سال 1364 همـراه با گروههاي علمي فيـزيك كاربردي، شيمي كاربـردي و رياضي كاربردي با مجوز از وزارت علوم تاسيس گرديده است. با توجه به نياز وزارت دفاع به توسعه پژوهش در اين دانشگاه از اواخر شهريور 1378 نام دانشكده به مجتمع دانشگاهي علوم كاربردي (پژوهش محـور) تغيـير يافت.

مجتمع دانشگاهي علـوم كاربردي با هدف اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي خاص ملي‌ و آموزش و تربيت محقق و نيروي انساني كارآمد براي صنايع و مراكز تحقيـقاتي كشور سازمانـدهي گرديـده است. ايـن مجتمع به منظور نيـل بـه اهـداف مـورد نظـر در حـال حاضـر داراي سـه: مركز آموزشي تحقيـقاتي به شرح زير مي‌باشـد:

 

مركز آموزشي تحقيقاتي فيزيك كاربردي  ،   مركز آموزشي تحقيقاتي شيمي كاربردي   ,    مركز آموزشي تحقيقاتي رياضي كاربردي

 

در هر يك از اين مراكز علمـي گروههـاي آموزش و تحقيـقاتي مختلفي وجود دارد كه در كنار تحقيـقات، دوره‌هاي متنوع كوتاه مدت و بلند مدت كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا را در حال اجرا يا تدوين دارند. در مجموع، اين مراكز از 3 گروه آموزشي و 11 گروه تحقيقاتي پژوهشي تشكيل شده‌اند.

هم اينك مجتمع دانشگاهي علـوم كاربردي با برخورداري از توانمنديها و قابليت‌هاي برجسته و بعضاً منحصر بفرد نرم‌افزاري در محورهاي ذيل فعاليت مي‌نمايد:

×       توليد دانش مـورد نياز سازمانهاي صنعتي از طريق انجام پروژه‌هاي تحقيقاتي (در حوزه‌هاي كاربردي و بنيادي)؛

×       توسعه نيـروي انساني نخبه و كاربـردي از طريق اجـراي دوره‌هاي آموزشي كارشناسي ارشـد و دكتراي رسمي و پژوهش محـور؛

×       ارتقاي كيفي نيـروي انساني صنايع از طـريق اجـراي دوره‌هاي آموزشي كارشناسي، كارداني و كوتاه مدت فناوري محـور و خاص؛

×       انتقال دستاوردهاي تحقيقاتي به صنايع مرتبط؛

×       كمك به استاندارد سازي محصولات صنعتي با استفاده از آ‍مايشگاه‌هاي متعدد؛

×       ارتقاي سطح علوم و انتقال فناوري جهت نيل به خود اتكايي در سازمان‌هاي صنعتي؛

×       تـدوين نتايج و دستاوردهاي تحقيـقاتي (دانشگاه و صنايع) و تبديل آن به متون علمي مرجع از طريق مستند سازي علمي؛

×       برگزاري همايش‌هاي علمـي در سطح ملي و بين‌المـللي؛

×       ايجاد انجمن‌هاي علمي جهت تسهيل ارتباط اثر بخش بين محقـقان مراكز تحقيقاتي و صنايع؛

×       سامان‌دهي فعاليت‌هاي آموزشي و پژوهشي مراكز تحقيـقاتي صنـايع؛

×       ايجاد ساز و كارهاي مؤثر جهت تعيين نيازهاي تكنولوژيك حال و آينده صنايع؛

×       تسهيل دسترسي محقـقان به اطلاعات علمي مورد نيـاز از طريق ايحاد و توسعه شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كارآمد؛

×       مشاركت در ادارة پژوهشكـده‌هاي جـوار صنعت؛

×    ساماندهي و مديريت ارتباطات علمي حهت استفاده از ظرفيت‌هاي آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور به منظور دستيابي به اهداف آموزشي و تحقيـقاتي دانشگاه و صنـايع؛

×       ايجـاد ساز و كارها و محيطـي مناسب جهت جـذب و بهـره‌مندي از استعـداد‌هاي درخشـان علمي و نخبگان كشور.

 

افتخارات كسب شده در جشنواره‌هاي مختلف

×       رتبه اول ابتكار در بيستمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي؛

×       رتبه دوم ابتكار در بيستمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي؛

×       رتبه اول پژوهش‌هاي كاربردي در هشتمين جشنواره جوان خوارزمي؛

×       رتبه سوم تحقيقات كاربردي در چهاردهمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي؛

×       رتبه سوم پروژه‌هاي تحقيقاتي در جشنواره تحقيقات و فناوري در سال 1382؛

 

دوره‌هاي آموزشي

دوره‌هاي آموزشي بلند مدت:

برگـزاري دوره‌هـاي آمـوزشي بلنـد مـدت كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشـد و دكتري با جـذب دانشجو از طريـق سازمان سنجش (مقاطع رسمي) و يا كنكور داخلي بصورت پژوهش‌محـور و تحت عناوين:

×         كارداني شيمي مواد پر انرژي؛

×         كارشناسي مواد پر انرژي؛

×         كارشناسي فيزيك كاربردي؛

×         كارشناسي شيمي كاربردي؛

×         كارشناسي مهندسي اپتيك و ليزر؛

×         كارشناسي ارشد مهندسي ايمني پرتو؛

×         كارشناسي ارشد  مهندسي الكترواپتيك؛

×         كارشناسي ارشد شيمي پيشران؛

×         كارشناسي ارشد مواد پر انرژي؛

×         كارشناسي ارشد الكتروسراميك (در حال تصويب)؛

×         دكتراي آشكارسازي (مشترك)؛

×         دكتراي اپتيك و ليزر (مشترك)؛

×         دكتراي مهندسي شيمي (مشترك)؛

×         دكتراي الكترواپتيك (در حال تصويب)؛

×         دكتراي نانو فناوري (در حال تصويب)؛

 

دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت:

×         آموزش ساخت آهن‌رباهاي سراميكي؛

×         آموزش حفاظت در برابر اشعه؛

×         آموزش كاهش RCS؛

×         آموزش روش‌هاي آناليز دستگاهي؛

×         آموزش ليزرهاي حالت جامد؛

×         آموزش كد محاسباتي MCNP؛

 

1. مركز آموزشي تحقيقاتي فيزيك كاربردي

اين مركز داراي يك گروه آموزشـي و 5 گـروه تحقيـقاتي پژوهشي مي‌باشد، كه در ادامه به معرفي و توانمنديهاي آنها پرداخته مي‌شود.

1-1. گروه آموزشي فيزيك كاربردي

اين گروه فعاليت خود را از سـال 1364 همـزمان با تاسيس دانشگاه در راستـاي تربيت دانشجويان بورسيه براي وزارت دفـاع از طريق كنـكور سراسري سازمان سنجش كشور در گرايش فيزيك كاربـردي آغاز نمود و از سال 1378 تاكنون با پذيرش دانشجويان روزانه و شبانه غير بورس در مقطع ليسانس و فوق ليسانس در رشته‌هاي مهندسي الكتـرواپتيك، ردياب الكتـرواپتـيكي و مهنـدسي ايمنـي پرتـو و دكتـراي آشكارسـازي (مشترك با دانشگاه كرمان) به فعاليت خود ادامه مي‌دهـد.

اين گروه در راستاي فعاليتهاي علمي آموزشي خود از آزمايشگاههاي زير نيـز بهـره مي‌بـرد :

×         آزمايشگاه فيزيك پايه1؛

×         آزمايشگاه فيزيك پايه2؛

×         آزمايشگاه فيزيك پايه3؛

×         آ‍زمايشگاه الكترونيك؛

×         آزمايشگاه اپتيك؛

×         آزمايشگاه تكنيك خلاء؛

×         آزمايشگاه فيزيك جديد؛

×         آزمايشگاه ليـزر؛

×         آزمايشگاه فيزيك هسته‌اي؛

1-2. گروه پژوهشي الكتـروسرام

در سال‌1374 زمينه تشكيل اين گـروه در مجتمع مهيا گشت و در اوايـل سال‌1375 رسماً با ماموريت تعيين خـواص و روش ساخت الكتروسراميك‌ها، با تلاشهاي دانشمند فرزانه مرحوم دكتر اردشير حسين‌پور تأسيس گرديد. الكتـروسراميك‌ها، گروهي از سـراميكها مي‌باشنـد كه به‌ دليـل دارا‌ بودن خواص‌ الكتريكي و مغناطيسي ويژه در سيستمهاي الكترونيك، مخابرات و كنترل بخصوص صنـايع تجـاري از اهميت ويـژه‌اي برخـوردار مي‌باشند. از زمان تأسيس اين گـروه تاكنون به تناسب امكانات و يا نيـاز صنايع، تحقيقاتي در زمينه‌هاي مختلف انجام شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي‌گردد:

×         پـروژه آهنرباهاي سراميكي؛

×         پـروژه فريت‌هاي نـرم؛

×         پـروژه توليد مواد اوليه براي ساخت قطعات الكتروسراميك؛

×         كارخانه الكتـروسرام؛

×         پـروژه ساخت ابـر رساناها؛

1-3. گروه پژوهشي ليـزر و منبع تغـذيه

اين گروه پژوهشي در مهرماه ‌1378 براي كسب توانائي علمي و عملي در طراحي و ساخت انواع ليـزرها و سيستم‌هاي اپتيكي و منابع تغـذيه قابـل كاربـرد در صنعت تأسيس شده است. اين مركز با تجهيز و راه‌اندازي يك آزمايشگاه ليـزر آموزشي و يك آزمايشگاه ليـزر پژوهشي كار خود را آغاز نمود. اكنون پس از طي‌7 سال از تأسيس قادر به طراحي و ساخت انواع مختلف ليزرهاي حالت جامد و گازي، منابع تغـذيه و اجراي دوره‌هاي كوتاه مدت و بلنـد مدت در اين گرايش‌ها مي‌باشد و تبديل به يكي از قطبهاي اصلي در نيروهاي مسلح و كشور گرديده است. در ذيل به گوشه‌اي از اين توانمنـديها اشاره مي‌شـود:

×         شناسايي اهداف آشكار شده توسط رادار؛

×         طراحي و ساخت ليزرهاي پر توان حالت جامد و گازي؛

×         طراحي و ساخت منابع تغذيه ليزرهاي پر توان حالت جامد و گازي؛

×         آشكار‌سازي تابش‌هاي ليزري؛

×         آشكارسازي گازهاي آلاينده از فواصل دور؛

×         آشكارسازي و ليدار شناسايي اجسام زير آب؛

×         توانايي انجام آزمايش‌هاي اسپكتروسكپي ليزري؛

1-4. گروه پژوهشي محيـط زيست و بهـداشت هسته‌اي

اين مـركز با هـدف آموزش مباني علمـي و كاربـردي فيـزيك تشعشعات هسته‌اي، شناسايي انواع آلـودگيهاي هسته‌اي، آثار آنها بر محيط و موجودات، حفاظت و طراحي حفـاظ در بـرابر انـواع پرتـوها تشكيل شـده است. هدف اصلي اين مركز تربيت متخصـصيني است كه توانائي انجام تحقيـقات مستقل در صنايع، مراكز پزشكي و مراكز تحقيـقاتي كشور را داشته و قادر باشند با پيشرفت تكنولوژي نيازهاي مربوطه كشور را بهنگام حفظ نمايند. اين مركز در راستاي تامين نيروهاي متخصص قادر به برگزاري دوره‌هاي آموزشي زير مي‌باشد :

×         كارشناسي ارشد مهندسي ايمني پرتو؛

×         كارداني فيزيك بهداشت هسته‌اي؛

×         كارگاه‌هاي پرتوشناسي؛

×         مهندسي حفاظت دربرابر پرتو (نوترون، گاما، آلفا و بتا)؛

×         آشكار ساز‌ي پرتوهاي هسته‌اي؛

×         آموزش كد MCNPX و كد MCNP4C؛

×         مديريت پسماندهاي هسته‌اي؛

×         اثرات بيولوژيكي پرتوهاي متفاوت؛

×         دزيمتري فردي و دزيمتري محيطي؛

1-5. گروه پژوهشي اپتـو الكترونيك

اين گروه در مجتمع با هدف دستيابي به دانش‌ فنـي تجهيـزات اپتيـكي‌ـ الكترونيكي راه‌اندازي گرديد. در حال حاضر با تجهيز آزمايشگاهي اين گروه قادر به انجام تحقيقات پيشرفته در زمينه اپتوالكترونيك، مخابرات‌ نوري و ارائه خـدمات آزمايشگاهي براي دانشجويان كارشناسي و كارشناسي ارشد جهت انجام پروژه‌هاي تحقيـقاتي مي‌باشد. در زير برخي از عناوين فعاليتها و توانمنديهاي اين گروه ارائه گرديده است:

×         تهيه بانك اطلاعات فيبرنوري؛

×         سنسور فيبرنوري اندازه‌گيري لقي شافت؛

×         طراحي و ساخت سيستم‌هاي لقـي و تـرازسنج سكـوهاي جستجو و ردگيـري؛

×         شبيه‌سازي و ساخت سنسورهاي جابجايي؛

×         سنسور فيبرنوري سطح سنج در تماس مايعـات؛

×         سنسور فيبرنوري انـدازه‌گيري ضخامت و انحناي سطح؛

×         سنسور فيبرنوري انـدازه‌گيري تنش و كرنش؛

×         سنسور فيبرنوري قفل ايمني درب هواپيما؛

×         سيـستم روشنايي داخـل محـوطه‌هـا و سـاختمانهـا با استـفاده از فيـبرنـوري؛

1-6. گروه پژوهشي نانو تكنولوژي

اين گـروه در راستاي بالا‌بردن دانش‌ فنـي طراحي و ساخت مواد نانـو در سـال‌1382 در ايـن مجتمع با همياري  اساتيـد مـراكز فيـريك، شيمـي، رياضي تاسيس گرديـد و اوليـن مركز رسمي در ايران است كه تحقيـقات در اين حيطه از علم را آغاز نموده است. اولين كارگاه تخصصي نانو ذرات نيمرسـانا توسط ايـن گروه در كشور در سال‌1384 برگزار گرديـده است. برخي از تحقيقات و فعاليت‌هاي اين گروه عبارتند از:

×         ساخت ذرات نانو ساختار نيمرساناي سولفيد روي و سولفيد كادميم؛

×         ساخت ذرات نانـو ساختار فريت روي ؛

×         اجراي طرح بررسي خطرات نانـو فنـاوري ؛

×         ايجاد پيلوت نيمه صنعتي براي توليـد انبوه نانـو ذرات نيمرسانا ؛

×         آلائيـدن ذرات نانو ساختار نيمرسانا با فلزات مس، نيكل، منگنز؛

×         تهيه نانـو ذرات فريت روي با ابعاد 23 نانـومتر؛

×         بررسي اثر پرتو ايكس، گاما و جذب نوترون بر روي سولفيدكادميم؛

 

 

2. مركز آموزشي تحقيقاتي شيمـي كاربردي

اين مـركز از سال 1378، فعاليت‌هاي آموزشي پژوهشي خود را آغاز كرده و توسط  يك گروه آموزشي و سه گروه  پژوهشي اهداف  خود رادنبال مي‌كنند.

2-1. گروه آموزشي شيمـي كاربردي

اين گروه فعاليت خود را همزمان با اوليـن دوره ليسـانس شيمي (بـورس وزارت دفـاع) آغاز نمـوده و با گرفتن دانشجوي روزانه و شبانه در  مقطع ليسانس و فوق ليسانس به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. اين گروه در راستاي فعاليتهاي علمي آموزشي خود از آزمايشگاههاي زير نيـز بهـره مي‌بـرد:

×         آزمايشگاه شيمي عمومي؛

×         آزمايشگاه شيمي آلي1و2؛

×         آزمايشگاه شيمي معدني‌1و2؛

×         آ‍زمايشگاه شيمي تجزيه‌1و2؛

×         آزمايشگاه شيمي‌فيزيك؛

×         آزمايشگاه تجـزيه دستگاهي؛

×         آزمايشگاه پليـمر؛

×         آزمايشگاه تحقيـقاتي؛

 

2-2. گروه پژوهشي شيمي فيزيك مواد پر انرژي

نياز صنایع كشور به فناوری های جديد و كارآمد و رقابت كشورهاي مختلف در زمينه فناوری و عدم انتقال تكنولـوژي ساخت آنها، پژوهش در اين زمينه را ضـروري مي‌نمايـد. مركز تحقيـقات شيمي كاربردي بر آن است كه در اين بخش پژوهشي بتواند به كسب دانش‌ فنـي و بنـيادي به ويـژه در زمينه ساختمان پيشرانها و پيشرانهاي جديـد، تئـوري انفجاري و سوختن پيشرانها، پيش‌بينـي خـواص و كارآئي آنهـا با مدلهاي رياضي و كاربردهاي ويژه پيشرانها نائل آيد. عمده پروژه‌هاي مطرحه عبارتند از:

×         سنتـز و تعيين كارائي انفجار K-6؛

×         بهينه سـازي سوختهاي توربـوجت؛

2-3. گروه پژوهشي صنايع شيميايي و پليمري

اين گروه پژوهشي در اين بخش به دنبـال سبك دانش فني و بنيادي در زمينه خوردگي الكتروشيميايي، آبكاري و توليد مواد شيميايي معدني و آلي با استفاده از جريان الكتريسيته مي‌باشد. در اين راستا دورة كارشناسي ارشد الكتروسنتز نيز تدوين شده و به زودي اجراء خواهد شد. اين گروه با استفاده از كادر متخصص شامل مهندسي شيمي، شيمي معدني و شيمي پليمر در طـي فعاليتهاي خـود موفق به انجام پروژه‌هاي متعـدد براي صنايع مختلف مانند اپتيك، صنايع دريائي و موشكي و ديگر صنايع وابسته به وزارت دفاع و يا نيروي دريائي سپاه گرديده است. اهم پروژه‌هاي انجام شده و يا در دست انجام :

×         راه‌‌اندازي خط توليد مواد اوليه آهنرباهاي سراميكي و پليمري ؛

×         پوشش‌هاي ضد آب، ضد رسوب دريائي و خودتميز شـوندها؛

×         ساخت چسبهاي ويـژه مانند: چسبهاي مقـاوم حـرارتي، چسبهاي اپتيكي و اپتو الكترونيكي با استانداردهاي جهانی؛

×         ساخت نانو ذرات روانكار و پـودر‌هاي فلزي براي ساخت روغنها و گريسـهاي با طول عمـر بسـيار زياد ؛

×     تحقيق و پژوهش در زمينه ساخت و توليـد عنـاصر كمياب ماننـد پـودر‌هاي فلـزي Co ،Ni ،V و تركيبات حاصـل از آنها با اهـداف كاربردي ماننـد متالورژي پودر و همچنين ساخت كاتاليزور (ماننـد كاتاليـزور توليـد اسيد سولفـوريك)؛

×         توليد هيدروژن از آب با استفاده از نورخورشيد و نانو كاتاليست‌ها؛

×         بهبود انتقال حرارت با استفاده از نانو سيالات؛

1-4. گروه پژوهشي الكتـروشيمي صنعتـي و حسگرهاي شيميايي

اين گروه پژوهشي در سال‌1383 در راستاي دستيابي به دانش طراحـي و ساخت حسگرهاي و ريزحسگرهاي شيمـيايي با داشتن كادر متخصص در اين زمينه تشكيل گرديد. برخي از فعاليت پژوهشي و توانمنديهاي اين گروه عبارتند از:

×         طراحي و ساخت حسگرهاي شيميايي؛

×         پوشـش‌دهـي الكتـروليتي، سنـتز الكتـروشيمـيايي، باتـري‌هـا و پيـل سوختـي؛

×         طراحي و ساخت دستگاه حذف رطوبت و اكسيژن از گاز هيدروژن؛

×         ساخت حسـگر اكسيژن بر پايه منبع يونيـزاسيون كرونـا؛

×         ساخت حسـگر هيـدروژن؛

×         طراحي و ساخت ريزحسگرهاي عوامل جنگ شيميايي؛

×         طراحي و توليد ريزحسگرهاي عوامل جنگ شيميايي مورد استفاده در فيلترهاي انفرادي، لباسهاي محافظ، سنگرها و غيره

×         ساخت حسگرهاي الكتروشيميايي جهت شناسائي گازهاي آلاينده؛

×         باتري هوا جهت استفاده در حسگرهاي قابل حمل؛

×         لايه نشاني نانوذرات فلزي و غيره فلزي بر روي سطوح مختلف؛

 

 

مركز آموزشي تحقيقاتي رياضي كاربردي

اين مـركز رسمـاً فعـاليت خـود را در سـال 1384 آغـاز نمـوده و داراي يك گروه آموزشي و سه گروه پژوهشي مي‌باشد.

3-1. گروه آموزشي رياضي كاربردي

اين گروه در راستاي ارائه دروس پايـه علـم رياضي و رياضيات كاربـردي فعاليت خود را آغـاز نموده و با ارائه اين دروس براي دانشجويان روزانه و شبانه در مقطع ليسانس و فوق ليسانس به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.

3-2. گروه پژوهشي پراكنش امواج و آشكارسازي

اين گروه  پژوهشي همـزمان با تشكيل مركز آموزشي تحقيقاتي رياضي كاربردي تشكيل شده و در راستاي كسب توانمنديهاي زير حركت مي‌كند:

×         محاسبه ميدانهاي پراكنده شده از اجسام و محيطها (مسئله مستقيم)؛

×         تشخيص شكل اهـداف و يا جنس آنها از طريق ميـدانهاي پراكنـده شـده (مسـئله معـكوس)؛

مسئله پراكندگي معكوس داراي كاربردهاي بسيار در سيستم‌هاي رادار و جنگ‌هاي  الكترونيك بـوده و از مـوارد تحقيقاتي فعال در سطح جهاني مي‌باشـد.

3-3. گروه پژوهشي كد گذاري (كدينگ)

گروه پژوهشي كـد گـذاري همزمان با تشكيل مـركز آموزشي تحقيـقاتي رياضي كاربردي تشكيل شده و در راستاي كسب توانمنديهاي زير حركت مي‌كنـد:

×         شناخت و طراحي سيستم‌هاي كـد گـذاري؛

×         بررسي امنيت رمـز و امنيت مخابـراتي؛

×         تشكيل يك سيستم كـد گـذاري بومي؛

3-4. گروه پژوهشي (محاسبات و تقريب كردن)

اين گروه پژوهشي همچنين همـزمان با تشكيل مركز آموزشي تحقيـقاتي رياضي كاربردي تشكيل شـده و در راستاي كسب توانمنديهاي زير حركت مي‌كند:

×         تشكيل يك آزمايشگاه فـوق سريع؛

×         اجراي برنامه‌هـاي محاسباتي و شبيه‌سـاز پروژه‌هاي پژوهشی؛

×         بومي سـازي نرم‌افزارهاي محاسـباتي پيشرفته؛

 

 
 

تهران - بزرگراه شهید بابایی - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ص.پ. 1774-15875 تلفن :6-22945141 دورنگار :22935341
اصفهان - شاهین شهر - انتهای بلوار فردوسی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-ص. پ. 115/83145 تلفن :4-45226001-031