صفحه اصلی پیام ریاست ارتباط با ریاست دانشگاه درباره دانشگاه گالری تصاویر تماس با ما نقشه سایت
دسترسي آسان
   
مدیریت دانش
 

 
تصوير و سخن روز
  دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

تحف العقول : ۴۱ منتخب میزان الحکمة : ۲۶۰ 
 
  
پايگاه اطلاع رساني دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 

 مأموريت

 

  هدايت و رهبري كليه امور دانشگاه در قالب تدابير و خط مشي هاي ابلاغي و سياستهاي كلان كشور.

 

شرح وظایف

 

1-  رئيس دانشگاه صنعتي مالك اشتر:

1/1-اعمال تدابير، خط مشي های رئيس هيئت امناء در تنظيم طرح ها و برنامه هاي تحقيقاتي و آموزشي.

2/1-تهيه و تنظيم بودجه سالانه دانشگاه جهت طرح در هيئت امناء

3/1-تهيه و تنظيم و پيشنهاد مواردي كه تصويب يا اتخاذ تصميم نسبت به آن از اختيارات هيئت امناي دانشگاه و يا رئيس هيئت امناء مي باشد.

4/1-حفظ دارائي ها، اموال، اسناد و اوراق بهادار دانشگاه.

5/1-نمايندگي دانشگاه در كليه مراجع حقوقي، قضايي و انتظامي با حق وكالت در توكيل جهت دفاع از منافع دانشگاه.

6/1-انعقاد و اجراي قراردادها در صورت لزوم فسخ آنها و انجام تعهدات دانشگاه.

7/1-رهبري و هدايت و اجراي طرحها، برنامه ها و پروژه هاي تحقيقاتي و آموزشي مصوب.

8/1-ارائه مشاوره به مقامات ذيصلاح در زمينه مأموريت محوله به دانشگاه.

9/1-برقراري ارتباط با مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كشور جهت استفاده بهينه از منابع و امكانات آنها و همچنين ارائه خدمات متقابل.

10/1-اقدام در مورد ثبت حق تملك و پروانه هاي اختراع مربوط به فعاليت هاي دانشگاه و تحصيل حق استفاده آـنها.

11/1-ايجاد نمايندگي در خارج از كشور به منظور برقراري ارتباط با مراكز آموزشي، تحقيقاتي و صنعتي مطابق آيين نامه ها و مقررات.

12/1-عزل و نصب مسئولين دانشگاه مطابق مقررات.

13/1-پيشنهاد تشكيلات كلان دانشگاه به هيئت امناء.

14/1-انجام ساير امور محوله از سوي مقامات

 

2-  مشاورين:

جمع آوري اطلاعات مورد نياز و تجزيه و تحليل آنها به منظور ارائه خدمات مشورتي به رئيس دانشگاه در زمينه موضوعات تخصصي ذيربط.

 

3-  دفتر رياست:

1/3-تنظيم برنامه جلسات و ملاقاتهاي(داخلي- خارجي)،(فردي- گروهي) رياست دانشگاه.

2/3-جمع آوري اخبار مجموعه هاي دانشگاه و تهيه گزارش هفتگي جهت بهره برداري مقام عالي وزارت  و تهيه بولتن ماهيانه.

3/3-انجام كليه امور اداري حوزه رياست شامل مكاتبات، مراسلات و تنظيم نامه ها و موارد دستوري و امضايي.

4/3-ايجاد ارتباط اداري بين رياست دانشگاه و مسئولين واحدهاي متبوع و همچنين مراجع خارج از دانشگاه.

5/3-دريافت و نگهداري اسناد ويژه  دانشگاه بصورت متمركز.

6/3-انجام امور پشتيباني و خدمات حوزه رياست.

7/3-انجام ساير امور محوله از طرف رئيس دانشگاه .

 
 

تهران - بزرگراه شهید بابایی - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ص.پ. 1774-15875 تلفن :6-22945141 دورنگار :22935341
اصفهان - شاهین شهر - انتهای بلوار فردوسی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-ص. پ. 115/83145 تلفن :4-45226001-031