صفحه اصلی پیام ریاست ارتباط با ریاست دانشگاه درباره دانشگاه گالری تصاویر تماس با ما نقشه سایت
دسترسي آسان
   
مدیریت دانش
 

 
تصوير و سخن روز
  دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

تحف العقول : ۴۱ منتخب میزان الحکمة : ۲۶۰ 
 
  


مأموريت هاي معاونت مالي

* تأمين اعتبار

* تطبيق پرداخت ها به مراکز 

* تهيه گزارشات مالي و ارائه به رياست محترم دانشگاه و ساير مبادي ذيربط

* آموزش و توسعه کارکنان مالي در سطح دانشگاه 

* تلاش در جهت تغيير رويه حسابداري دانشگاه از دولتي به بازرگاني جهت استفاده و تهيه گزارشات استاندارد مالي

* تلاش در جهت بهبود و اصلاح فرآيند هاي مالي به منظور ارائه گزارش‌هاي صحيح و قابل اعتماد

* انجام نظارت و رسيدگي مداوم و پيوسته سيستم مالي دانشگاه بمنظور اطمينان از اجراي قوانين و مقررات و استانداردهاي مالي

* پياده سازي حسابداري مديريت در راستاي استفاده بهينه از منابعو پايش اهداف به منظور ارتقاء بهره وري

* تعيين اهداف و شناسايي فرصت هاي بهبود مالي وايجاد بستر مناسب جهت استفاده بهتر از فرصت هاي اقتصادي

* تلاش در جهت ارتقاء دانش فني کارکنان مالي از طريق شركت در سمينار، همايش ها و كارگاه هاي مالي

* تلاش در جهت عضويت در مجامع حسابداري و شركت در سمينارهاي مالي

* بهبود، ساماندهي و بكارگيري سامانه‌هاي يكپارچه مكانيزه مالي در جهت شفاف‌سازي و بهبود كنترل 

* تقويت و كارآمد كردن نظام مالي، حسابرسي و نظارت 

* بازنگري و اصلاح قوانين و مقررات مالي و حسابرسي در حوزه مربوطه 

* اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه‌اي و تعادل بين منابع و مصارف 

* ايجاد ساز و كار مناسب براي رشد شاخص‌هاي مالي 

* ارتقاء صحت شفافيت و روزآمدي اطلاعات مالي از طريق عملياتي نمودن سامانه‌هاي موجود و نيز بكارگيري سامانه‌هاي مكمل مالي

* ارزيابي و كنترل مداوم شاخص‌هاي مالي و بهره‌وري بمنظور جلوگيري از انحرافات احتمالي

 

 
 

تهران - بزرگراه شهید بابایی - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ص.پ. 1774-15875 تلفن :6-22945141 دورنگار :22935341
اصفهان - شاهین شهر - انتهای بلوار فردوسی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-ص. پ. 115/83145 تلفن :4-45226001-031