صفحه اصلی پیام ریاست ارتباط با ریاست دانشگاه درباره دانشگاه گالری تصاویر تماس با ما نقشه سایت
دسترسي آسان
   
مدیریت دانش
 

 
تصوير و سخن روز
  دانش گنجینه‏ هایى اسـت و کـلـیدهاى آن پرسش است ؛ پس ، خدایتان رحمت کند ، بپرسید ، که با این کار چهار نفر اجر مى‏ یابند : پرسشگر ، پاسخگو ، شنونده و دوستدار آنان .

تحف العقول : ۴۱ منتخب میزان الحکمة : ۲۶۰ 
 
 


معاونت اداری و منابع انسانی      

 

معاونت اداري و منابع انساني با هدف جذب و نگهداري كاركنان و اعضاي هيئت علمی و اهتمام در نخبه يابي و نخبه پذيري و توانمند سازي آنها در  قالب ارائه نظام جبران خدمات همزمان با تأسيس دانشگاه صنعتي مالك اشتر تاكنون مشغول به انجام وظيفه مي‌باشد.

در حال حاضر اين معاونت داراي اركان زير مي‌باشد:

   1) كارگزيني

   2)  امور اعضاي هيئت علمي

   3) توسعه منابع انساني

   4) خدمات رفاهي

   5) بهداشت و درمان

   6)  اطلاعات كاركنان

     شرح مختصر وظايف هر يك از اركان‌ فوق به شرح زير است:

    كارگزيني

    - جذب نيروي انساني واجد شرايط در قالب ضوابط و مقررات جاري

    - ارائه عمليات نيروي انساني شامل ترفيع، انتصاب، بازنشستگي، گواهي اشتغال به كار و ...

     - انجام امور مرتبط با نيروهاي وظيفه و امور رهايي آنها

    - مساعدت در انجام امور گزينش كاركنان برابر مجوزهاي صادره

    امور اعضای هیئت علمی

    - انجام تمامي امورمرتبط با جذب، تغيير وضعيت، بررسي صلاحيت هاي علمي و عمومي اعضاي هيئت علمي از طريق تعامل با هيئت مركزي جذب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

    - تعامل با هيئت مميزه دانشگاه به منظور انجام ارتقاي مرتبه و احتساب سوابق گذشته اعضاي هيئت علمي

    - انجام امور اعضاي هيئت علمي پژوهشكده هاي جوار صنعت با هماهنگي وزارت علوم

    - تعامل با سازمان بازنشستگي ودجا جهت برقراري مستمري بازنشستگي اعضاي هيئت علمي

   

دریافت فایل آئين نامه ارتقا مرتبه وكاربرگهاي مربوطه

  آئين نامه ارتقا

گزارش نامه (شناسنامه) اعضای هیأت علمی آموزشی

گزارش نامه (شناسنامه) اعضای هیأت علمی پژوهشی

کاربرگ گزارش كليات پروژه


دریافت فایل كاربرگهاي تبديل وضعيت

گزارشنامه (شناسنامه )عضو آموزشی

گزارشنامه (شناسنامه )عضو پژوهشی

جداول حداقل امتيازات لازم

فرم مشخصات فرد (پرسشـنامه هيات اجرايي جذب)

مدارك مورد نياز براي تشكيل پرونده عمومي

نحوه تكميل کاربرگها و مدارك درخواستي براي پرونده علمي


دریافت فایل كاربرگهاي دريافت پايه سالانه
كاربرگ اصلي پايه

كاربرگهاي درج فعاليت

 

    توسعه منابع انساني

    - تهيه برنامه نيروي انساني ساليانه و پنجساله دانشگاه به منظور جذب نيروهاي متخصص و رهايي كاركنان متقاضي استفاده از بازنشستگي و يا ناكارآمد

    - تدوين دوره هاي كوتاه مدت آموزشي مورد نياز مرتبط با مشاغل كاركنان

    - پي گيري امور مرتبط با ادامه تحصيل كاركنان دانشگاه و اعلام نظر در خصوص آن

    - تهيه شناسنامه آموزشي كاركنان و به روز رساني آن

    - مشاركت فعال در طرح ساماندهي، بازنگري قوانين و مقررات ودجا

     خدمات رفاهي كاركنان

   -  توجه به ارتقاي معيشت كاركنان مطابق مصوبات ودجا

    -  تجليل از ايثارگران، جانبازان و بازنشستگان و همكاران زن در مناسبت هاي مختلف

    -  تخصيص يارانه سفرهاي سياحتي و زيارتي

    -  تلاش در جهت تخصيص منازل سازماني به واجدين شرايط، اطلاع رساني پروژه هاي مسكوني تمليكي

    -  پي گيري براي تخصيص انواع وام به كاركنان

    -  توجه و تشويق فرزندان كاركنان

    - توجه به ورزش عمومي و قهرماني

     بهداشت و درمان

    -  توجه به بهداشت حرفه اي در زمينه مشاغل سخت و زيان آور دانشگاه

    -  اقدام جهت برقراري حق آلودگي محيط كار و توجه به ايمني كار در مجتمع ها و مبادي ذي ربط

    -  انجام معاينات دوره اي ساليانه كار وتشكيل پرونده سلامت

    -  اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي ايمني و سلامت و بهداشت و آگاه سازي كاركنان

    -  تعامل با ودجا و ستادكل در موضوعات بهداشت ودرمان

     اطلاعات كاركنان

      -  جمع آوري، آماده سازي و ورود اطلاعات كاركنان در سامانه مربوطه

    -  تهيه و ارائه آمار مرتبط با تعداد و تركيب نيروي انساني دانشگاه به مبادي ذي ربط در دانشگاه و ودجا

    -  تهيه دستور اداري در تمامي امور جاري دانشگاه از قبيل جذب، رهايي، تشويق، تنبيه، فراغت از تحصيل، انتقال و ...

   -  برقراري و اصلاح گروه بندي پاداش تلاش در پرداخت هاي ماهيانه كاركنان

   -  تهيه خلاصه وضعيت آموزشي، رفاهي، خدمتي كاركنان حسب مورد

 

 
 

تهران - بزرگراه شهید بابایی - لویزان - دانشگاه صنعتی مالک اشتر - ص.پ. 1774-15875 تلفن :6-22945141 دورنگار :22935341
اصفهان - شاهین شهر - انتهای بلوار فردوسی-دانشگاه صنعتی مالک اشتر-ص. پ. 115/83145 تلفن :4-45226001-031