نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

قابل توجه پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد و دكتري سال 1396 مرحله تكميل ظرفيت

1396-09-26

ضمن تبريك قبولي در آزمون ، شرايط و مدارك ثبت نام بشرح زير اعلام مي گردد.

 

 

محل ثبت نام ، تاريخ وساعت پذيرش:
روز چهارشنبه مورخ 1396/09/29 ساعت 8:30 الي 12
توجه :

ورود به دانشگاه بدون ارائه گواهي ثبت نام غير حضوري و مدارك ،امكان پذير نمي باشد.

تهران :
تهران: لويزان- خيابان شهيد شعبانلو- دانشگاه صنعتي مالك اشتر معاونت آموزش و تحصيلات تكميلي

اصفهان:
اصفهان: شاهين شهر- انتهاي خيابان فردوسي- دانشگاه صنعتي مالك اشتر
شيراز:
بلوار چمران- دانشگاه صنعتي مالك اشتر


نكات بسيار مهم:
1- حضور شخص پذيرفته شده در زمان ثبت نام و تاريخ اعلام شده مطابق جدول فوق با مدارك ثبت نام غير حضوري ،الزامي مي باشد.
2- مطابق با دستورالعمل ابلاغي سازمان سنجش در خصوص ثبت نام ارائه كليه موارد و مدارك اعلام شده زير الزامي است.
3- در صورت همراه نداشتن مدارك به هر دليلي ، هيچگونه اقدامي جهت ثبت نام و پذيرش انجام نخواهد شد.

مدارك مورد نياز:
- 8 قطعه عكس 3در 4 (رنگي و پشت زمينه سفيد جديد پشت نويسي شده با ذكر شماره دانشجويي)
- ارائه اصل و كپي كارت ملي و تمام صفحات شناسنامه ( 1 سري) هر صفحه در يك برگ A5 جداگانه
- ارائه اصل(گواهينامه موقت يا دانشنامه ) و كپي كليه مدارك تحصيلي قبلي(كارداني، كارشناسي ناپيوسته،كارشناسي و كارشناسي ارشد)جهت فارغ التحصيلان قبل از 1396
- ارائه اصل فرم تعهد فراغت از تحصيل تائيد شده توسط مركز آموزش قبلي دانشجويانيكه تا تاريخ 31 شهريور ماه 96 فارغ التحصيل ميشوند. (فرم 15 ) (صرفا جهت دانشجوياني كه در سال جاري 1396 فارغ التحصيل مي باشند.)
- ارائه اصل و كپي مدارك وضعيت نظام وظيفه (كپي كارت پايان خدمت-كارت معافيت ازخدمت -نامه معرفي به نظام وظيفه -گواهي اشتغال به خدمت)
- ارائه گواهي اشتغال به كار در صورت شاغل بودن در سازمانها و نهادهاي دولتي و موافقت با ادامه تحصيل مطابق با بخشنامه سازمان سنجش و يا تكميل فرم اعلام عدم اشتغال
- پرداخت مبلغ 15/000/000 ريال بابت هزينه علي الحساب شهريه تحصيلي دانشجويان كارشناسي ارشد نوبت دوم ، مجازي ( فقط بصورت پرداخت الكترونيكي از طريق سامانه گلستان)

- پرداخت مبلغ 50/000/000 ريال بابت هزينه علي الحساب شهريه تحصيلي دانشجويان دكتري نوبت دوم ( فقط بصورت پرداخت الكترونيكي از طريق سامانه گلستان)

- پرداخت مبلغ 900/000 ريال بابت هزینه خدمات جانبي و صدور كارت جهت كليه دانشجويان ( فقط بصورت پرداخت الكترونيكي از طريق سامانه گلستان)

- تكميل مراحل ثبت نام غير حضوري در سامانه آموزشي گلستان و ارائه گزارش هاي مربوطه توسط دانشجو قبل از ثبت نام و مراجعه به دانشگاه، الزامي مي باشد.


دانشجوياني كه در زمان ثبت نام به هر دليلي نمي توانند مدرك تحصيلي قبلي خود كه داراي معدل مي باشد را ارائه نمايند،لازم است فرم شماره 14 كه توسط موسسه آموزشي قبلي خود كه در آن تحصيل نموده اند ، بصورت تائيد شده ارائه نمايند.

 

 راهنمايي هاي مربوطه در سايت گلستان موجود مي باشد: http://golestan.mut.ac.ir
شناسه كاربري : شماره داوطلبي+ u961
گذرواژه: شماره ملي
نكته بسيار مهم: زمان مراجعه به سايت گلستان، دو روز قبل از مراجعه حضوري به دانشگاه مي باشد.

 به عنوان مثال اگر شماره داوطلبي عبارت بود از 234567 ، بنابراين شناسه كاربري برابر است با U961234567

 

فرم های مورد نیاز