نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

قابل توجه داوطلبان معرفی شده مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 96 - 97

1396-08-22

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی

قابل توجه داوطلبان گرامی معرفی شده چند برابر ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 96 - 97 مرحله تکمیل ظرفیت
به اطلاع داوطلبان گرامی میرساند، مصاحبه عمومی بشرح زیر برگزار میشود:
الف:زمان مصاحبه
تهران و شاهین شهر: سه شنبه 23 آبانماه 96 ساعت 8 الی 12
توجه: در صورت معرفی شدن یک داوطلب در کد رشته های چند مرکز، شرکت در مصاحبه یک مرکز کافی می باشد.
- داوطلبان مرکز شیراز جهت مصاحبه در تاریخهای مذکور به مرکز شاهین شهر مراجعه نمایند.
ب:محل مصاحبه
- تهران: لویزان خیابان شهید شعبانلو دانشگاه صنعتی مالک اشتر
- اصفهان: شاهین شهر انتهای خیابان فردوسی دانشگاه صنعتی مالک اشتر
ج: مدارک مورد نیاز
o روگرفت تمامی صفحات شناسنامه به همراه اصل آن
o روگرفت کارت ملی به همراه اصل آن
o روگرفت صفحه اول گذرنامه
o روگرفت مدرک کارشناسی (و کاردانی) با قید معدل
o گواهی اشتغال به کار و موافقت با ادامه تحصیل شاغلین نیروهای مسلح
o دو قطعه عکس 3 در 4 مربوط به سال جاری
o تاییدیه فارغ التحصیلی تا 31 / 6 / 96 (برای دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی) با معدل واحدهای گذرانده (فرم موجود در دفترچه شماره 1 )
o مدرک جهت تعیین وضعیت نظام وظیفه
o ارائه اصل فیش پرداختی به مبلغ 150000 ریال (یکصدو پنجاه هزار ریال) به حساب بانک ملی شعبه لویزان( 1502 ) بنام خزانه داری کل به شماره حساب 2171549001005 شناسه 3006/63
شماره شبا 1005-4900-1715-0002-7000-1601