نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

تاريخ دانش آموختگي دانشجويان كارشناسي ارشد ورودي 94 و بعد

1396-06-28

بسمه تعالی


عطف به آیین نامه شماره ( 162902/ و) مورخ 10 / 8 / 94 وزارت علوم و اطلاع رسانی هاي متعدد این معاونت در خصوص تفاوتهاي آیین نامه كارشناسی ارشد دانشجویان 94 به بعد با دانشجویان قبل از آن، تاكید می شود حسب مندرجات بند 27 آیین نامه یاد شده، الزاما تاریخ دانش آموختگی مطابق با تاریخ دفاع دانشجو خواهد بود.
بنابراین لازم است دفاع دانشجویانی كه تمایل به فارغ التحصیلی در ترم چهارم را دارند تا قبل از 31 شهریور ماه صورت گیرد. در صورتی كه انجام هماهنگی هاي دفاع و برگزاري جلسه تا 15 مهر به طول انجامد، این معاونت مساعدت خواهد نمود تاریخ دانش آموختگی 31 شهریور ماه قرار گیرد و چنانچه دانشجو به هر دلیل نتواند تا 15 مهرماه از پایان نامه خود دفاع كند جلسه دفاعیه با درخواست دانشجو، تایید استاد راهنما و واحد دانشگاهی مربوطه حداكثر تا 15 آبان ماه فقط براي سال جاري قابل تمدید می باشد و از سال آینده مقررات ابلاغی وزارت علوم ملاک عمل خواهد بود.

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی