نقشه ی سایت
پنجشنبه  03  تیر  1400

انتخابات شورای صنفی- رفاهی (تهران)

1394-11-28

 

انتخابات شورای صنفی-رفاهی (تهران)

به منظور تقویت حضور و مشارکت دانشجویان در نظام تصمیم سازی، برنامه ریزی و نظارت بر ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه و در راستای قانونمندی بیشتر، معاونت دانشجویی در نظر دارد با برگزاری انتخابات نسبت به تشکیل شورای صنفی-رفاهی اقدام نماید.از دانشجویان علاقمند برای شرکت در این انتخابات تقاضا می شود که با مطالعه اهداف، وظایف شورا و همچنین شرایط ثبت نام، فرم ثبت نام را دانلود نموده و پس از تکمیل نمودن همراه با مدارک درخواستی در زمان مقرر به معاونت دانشجویی دانشگاه تحویل نمایند.

کمیته اجرایی انتخابات شورای صنفی دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران

زمان ثبت نام : 20 الی 27 بهمن ماه

زمان تبلیغات : 5 الی 9 اسفند ماه

زمان انتخابات : 10 الی 11 اسفند ماه

 

انتخابات شورای صنفی - رفاهی (تهران)

دریافت اطلاعات تکمیلی
دریافت فرم ثبت نام

 

برای مشاهده پوستر در اندازه واقعی بر روی هر یک از عکس ها کلیک نمایید