نقشه ی سایت
چهارشنبه  02  مهر  1399

همایش بین المللی نظریه‌پردازی‌های علمی قرآن در حوزه‌های علوم انسانی و طبیعی

1398-10-11
همایش بین المللی نظریه‌پردازی‌های علمی قرآن در حوزه‌های علوم انسانی و طبیعی

اولین همایش نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه های علوم انسانی و طبیعی به میزبانی دانشگاه صنعتی مالک اشتر در تاریخ 27 و 28 آذرماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ این همایش با همکاری انجمن علمی قرآن و تحول علوم  27 و 28 آذر ماه 1398 برگزار شد.

همایش «نظریه پردازی های علمی قرآن» در محور علوم انسانی شامل، دیدگاه های نظریه پردازی قرآن، مولفه های نظریه پردازی قرآن، روش های نظریه پردازی قرآن، آسیب های نظریه پردازی قرآن  و موضوعات اقتصاد، تعلیم و تربیت، روانشناسی، جامعه شناسی، حقوق، مدیریت، کلام، فلسفه، علوم سیاسی، علوم اسلامی، تاریخ و محور علوم طبیعی شامل نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه فیزیک، نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه زیست شناسی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه زمین شناسی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه کیهان شناسی نظریه پردازی های علمی قرآن در حوزه علوم پزشکی برگزار گردید.