نقشه ی سایت
یکشنبه  05  بهمن  1399

کتابخانه

نمایش 51-60 از 280 نتیجه
معرفی باتری های حرارتی و اصول عملکرد اجزاء
مواد منفجره مایع
مبانی اقیانوس شناسی اکوستیکی
خزه در محیط های دریایی و صنعتی
حل مسائل و احتمالات و آمار مهندسی مونتگومری(رگرسیون)
فضاهای امن زیرزمینی
برشگرهای قدرت DC-DC با مدولاسیون عرض پالس (دو جلدی)
آشکاری سازی دانش ضمنی سازمان
مفاهیم، نظریه ها و کاربردهای ادغام اطلاعات
لایه های نازک مغناطیسی
برو به صفحه: