نقشه ی سایت
شنبه  25  مرداد  1399

ارتباط با ما

آدرس پستي: تهران ـ بزرگراه شهيد بابايي ـ لويزان ـ دانشگاه صنعتي مالك اشتر ـ مجتمع دانشگاهي مديريت و فناوري‌هاي نرم

پايگاه اطلاعاتي: www.mut.ac.ir

آدرس الكترونيكي: Modir_fanavar@mut.ac.ir

تلفن: 22548832-22970309

دورنگار: 2293110

واحدهای ستادی و دانشگاهی

تعداد بازدید کل : 15314984
تعداد بازدید امروز: 1247
بازدید دیروز : 6558
تعداد افراد آنلاین: 38