نقشه ی سایت
شنبه  25  مرداد  1399

معرفي گروه هاي آموزشي و پژوهشي

مديريت استراتژيك

در بخش دفاع و صنايع دفاعي طيف گسترده‌اي از موضوعات سياست‌گذاري وجود دارد كه از تدوين دكترين‌ها و سياست‌هاي دفاعي، تدوين دكترين‌هاي پشتيباني دفاعي، سياست‌گذاري كلان صنعتي و سياست‌گذاري در سطح بنگاه‌هاي صنعتي دفاعي را شامل مي‌شود. اين طيف وسيع از موضوعات استراتژيك نياز مبرمي به متخصصين مديريت استراتژيك، هسته‌هاي آينده‌پژوهي و گروه‌هاي مشاوره دارد كه در واقع فراتر از فعاليت‌هاي يك گروه آموزشي و پژوهشي است و دست كم يك گروه مديريت استراتژيك براي پشتيباني علمي اين حوزه‌ها نياز بوده و بر اين اساس گروه مذكور تشكيل گرديده است.

اين گروه دوره كارشناسي ارشد MBA با گرايش راهبرد (استراتژي) را پشتيباني علمي مي‌نمايد.

 

مديريت منابع انساني

سرمايه‌هاي انساني در هر سازمان از عوامل اصلي در پيشبرد اهداف آن مي‌باشد. با توجه به اهميت منابع انساني، گروهي تحت عنوان مديريت منابع انساني فعاليت گسترده‌اي را در حوزه مربوطه در امور آموزشي و پژوهشي انجام مي دهد.

گروه مذكور دوره كارشناسي ارشد مديريت منابع انساني و MBA با گرايش توسعه سازمان و منابع انساني را پشتيباني علمي نموده و تعريف و اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي در زمينه منابع انساني را بعهده دارد.

 

ديپلماسي دفاعي

بمنظور ثبت و ضبط علمی و آکادمیک تجربیات مدیران در زمینه دیپلماسی دفاعی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در این حوزه، گروه دیپلماسی دفاعی شکل گرفته و عهده‌دار این مسئولیت میباشد.

هم اکنون دوره كارشناسي ارشد ديپلماسي كنترل تسليحات ( دوره رسمی وزارت علوم ) توسط اين گروه پشتيباني علمي مي‌گردد.

 

مديريت فناوري

امروزه فعاليت و جايگاه فناوري بر كسي پوشيده نبوده و ارتقاء فناوري از ضروريات هر سازمان است. در راستاي توسعه محصولات جديد، انتقال فناوري، سياستگذاري علم و فناوري، ارزيابي و پيش‌بيني فناوري و انجام امور آموزشي و پژوهشي مرتبط و پشتيباني دوره‌هاي كارشناسي ارشد مربوطه نظير مديريت فناوري و MBA با گرايش مديريت فناوري،گروه مذكور تشكيل گرديده است.

 

سياست‌گذاري صنعتي و فناوري

اين گروه در زمينه سياستگذاري صنعتي و همچنين سياستگذاري علم و فناوري در سطوح منطقه‌اي (Regional)، بخشي (Sectoral) و ملي (National) فعاليت دارد و مواردي نظير سياستگذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي كلان مربوط به سيستم‌هاي نوآوري و انتقال فناوري را پوشش مي‌دهد. اين گروه با راه‌اندازي دوره كارشناسي ارشد آينده‌پژوهي در حال فعاليت مي‌باشد.

 

حقوق فناوري

در جهت توسعه مباني و فرهنگ حقوقي در سازمان‌ها و تهيه و تدوين ترمينولوژي (فرهنگ تشريح) حقوق انتقال فناوري و امور آموزشي و پژوهشي مربوطه، اين گروه تشكيل گرديده است. دوره‌هايي نظير كارشناسي ارشد نظارت و بازرسي نيز توسط اين گروه پشتيباني علمي مي‌گردد.

 

مهندسي صنايع

گروه مهندسي صنايع با سابقه‌اي 25 ساله در تربيت دانشجوي مهندسي صنايع براي وزارت دفاع در شاهين‌شهر مستقر مي‌باشد. دوره‌هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد مهندسي صنايع توسط اين گروه پشتيباني علمي مي‌گردد.

 

مدیریت سيستم و بهره‌وري

به منظور بهبود، طراحي و استقرار نظام‌ها و سيستم‌ها و همچنين شناخت و توسعه متدولوژي‌ها و ابزارهاي ارتقاء بهره‌وري، گروه علمي مذكور فعاليت ثمربخشي را در حوزه آموزشي و پژوهشي دارد.

دوره‌هايي نظير دوره كارشناسي ارشد مهندسي صنايع (سيستم و بهره‌وري)، مهندسي كيفيت و استانداردسازي و اندازه‌شناسي را نيز اين گروه پشتيباني علمي مي‌نمايد.

 

مديريت پروژه

نظر به استراتژي‌ها و مهندسي مجدد سازمان‌ها و ضرورت ايجاد هسته‌هاي هوشمند كوچك و ايجاد شبكه‌هاي بزرگ توانمند كليه سازمان‌ها، گروه‌ها و صنايع در آينده نزديك نياز به تربيت مديران و اعضاء تيم پروژه‌ها در نقش‌هاي كارفرمايي و پيمانكاري براي بخش‌هاي مركزي، هسته‌ها و شبكه‌هاي پيمانكاري دارند.

مديريت سازمان‌ها به صورت وظيفه‌اي و سنتي در دنيا در حال تغيير جهت به سمت مديريت پروژه‌ها مي‌باشند و با توجه به كوتاه شدن عمر محصولات و تنوع بالاي آنها ديگر توليد به شكل سابق اثر خود را از دست داده است و با توجه به گستردگي سازمان‌ها و صنايع نياز به كارهاي پژوهشي عميق در حوزه‌هاي دانشي مديريت پروژه هر روز بيشتر مي‌شود. لذا مجتمع دانشگاهي مديريت و فناوري‌هاي نرم در  اين حوزه پيش قدم شده است.

دوره كارشناسي ارشد مديريت پروژه توسط اين گروه پشتيباني علمي مي‌گردد.

 

مديريت مالی و اقتصاد

این گروه در زمینه  امور مالی و اقتصادی فعالیت داشته و هم اکنون تعدادی از دوره‌های کارشناسی ارشد را هدایت و پشتیبانی می‌نماید.

 

واحدهای ستادی و دانشگاهی

تعداد بازدید کل : 15314936
تعداد بازدید امروز: 1199
بازدید دیروز : 6558
تعداد افراد آنلاین: 25