نقشه ی سایت
پنجشنبه  13  آذر  1399

آزمایشگاه پایلوت جوشکاری و غیرمخرب

 

- اندازه گیری تنش پسماند قطعات به روش سوراخکاری

- ارائه خدمات جوشکاری و برشکاری

- ارائه خدمات تست های غیر مخرب جوش

 

 

 

تعداد بازدید کل : 17006854
تعداد بازدید امروز: 3655
بازدید دیروز : 6980
تعداد افراد آنلاین: 50