نقشه ی سایت
سه شنبه  29  مهر  1399

تجاری سازی

رديف

نام پروژه

اقدامات انجام شده

1

جلیقه های ضد گلوله منطعف (STF زره مایع )

نمونه آزمایشگاهی تولید و آزمونهای استاندارد میدانی تایید شده است.

2

طراحی و ساخت صفحات و سگمنت های زرهی از جنس B4C و SiC

فناوری کسب شده و در حال راه اندازی خط پایلوت و تولید

3

آندهای دی اکسید سرب  و MMO

فناوری کسب شده و در حال راه اندازی خط تولید

4

ساخت استخوان مصنوعی از جنس کامپوزیتهای پلیمری

در مرحله ساخت نمونه اولیه

5

پیش آغشته ها و ژل کوت

در حال راه اندازی خط پایلوت، تکنولوژی بومی شده

6

مخازن سوخت بالگرد

استانداردسازی شده، قراردادهای متعدد طراحی و ساخت مخازن با رتبه و کدهای مختلف به صورت آزمایشی، تدوین استاندارد مربوطه انجام شده است.

7

تولید آلیاژ Ti64

فناوری کسب شده و در حال تولید است

8

ترمز هواپیما

طراحی مفهومی، ساخت

9

لوله ها و مخازن کامپوزیتی

فناوری کسب شده و در حال تولید است

10

تولید بلید و دیسک توربین و کمپرسور

فناوری بومی شده و قابل تجاری سازی

11

اندازه گیری تنش پسماند به روش سوراخکاری

طراحی و ساخت دستگاه(در حال ثبت اختراع و پیگیری استانداردسازی)

12

ساخت دستگاه قوس کاتدی

طراحی مفهومی، ساخت (در حال ثبت اختراع)

13

ایجاد پوششهای McrAly با استفاده از فناوری EB-PVD

ایجاد پوشش مطابق با مشخصات فنی آمده در مقالات علمی

14

ژل کوت اپوکسی

فناوری بومی شده و قابل تجاری سازی