نقشه ی سایت
دوشنبه  20  مرداد  1399

پژوهشکده قدرت

معرفی پژوهشکده قدرت :
پژوهشکده قدرت در جهت رفع نیازهای علمی و گلوگاهی در زمینه طراحی و ساخت سیستم های مرتبط با توان پالسی، محرکه های مغناطیسی  و کنترل آن ها، منابع تغذیه خاص و ایمن سازی شبکه های قدرت فعالیت می نماید.

حوزه های پژوهشی:

  • حوزه توان پالسی
  • حوزه شبکه قدرت، کنترل و منابع انرژی
  • حوزه محرکه های مغناطیسی و کنترل
  • حوزه منابع تغذیه خاص

آزمایشگاه های پژوهشکده قدرت:

  • آزمایشگاه توان پالسی
  •  آزمایشگاه محرکه های الکتریکی و منابع تغذیه خاص
  •  آزمایشگاه ماشین های الکتریکی خاص
  • آزمایشگاه الکترونیک قدرت
تعداد بازدید کل : 15283626
تعداد بازدید امروز: 7241
بازدید دیروز : 11047
تعداد افراد آنلاین: 39