نقشه ی سایت
شنبه  25  مرداد  1399

پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی98

به آگاهی میرساند دانشگاه صنعتی مالک اشتر به منظور حمایت از دانش آموختگان استعداد درخشان مقطع کارشناسی ، و در چارچوب  »آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد «به استناد آئین نامه ارایه تسهیلات برگزیدگان علمی براي ورود به مقاطع بالاتر آئین نامه شماره 21/77948 مورخ 1393/05/05 وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و ابلاغیه هاي شماره 96474/21 مورخ 1394/05/24 و شماره 2/299574 مورخ 1396/12/16 و شماره 227541 مورخ 1397/09/15 اقدام به پذیرش دانشجو بدون ازمون(سهمیه استعداد درخشان) از میان فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی پیوسته با لحاظ نمودن شرایط مندرج در فراخوان براي نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 در رشته هاي اعلام شده دانشجو می پذیرد. داوطلبانی که حائز کلیه شرایط مندرج در آیین نامه مذکور و شرایط عمومی و اختصاصی این دانشگاه می باشند، حداکثر تا تاریخ 1398/03/12 می توانند پرونده تقاضاي خود به پست الکترونیک دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه به نشانی estedad@mut.ac.ir ارسال نمایند.

 

دریافت شرح
فراخوان
فرم 1 درخواست پذیرش بدون ازمون در مقطع ارشد
فرم 2 گواهی ممتازی مقطع کارشناسی
فرم 3-جدول اطلاعات داوطلب

 

تعداد بازدید کل : 15315063
تعداد بازدید امروز: 1326
بازدید دیروز : 6558
تعداد افراد آنلاین: 57