نقشه ی سایت
پنجشنبه  23  مرداد  1399

قابل توجه داوطلبان تحصیل در مقطع دکتری سال 1398

شرط استخدام درج شده در دفترچه آزمون سراسری در ارتباط با این دانشگاه اشتباه می باشد

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  فقط با شرایط زیر و به صورت داوطلبانه از میان دانشجویان دکترای دانشگاه صنعتی مالک اشتر استخدام می نماید:

الف- داوطلبان مرد دانش آموخته رتبه اول مقطع كارشناسي ارشد دانشگاههاي برتر (به تشخيص وزارت دفاع) و يا داوطلبان مرد با رتبه هاي كمتر از 20 سـهميه آزاد در رشته هاي (مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت) در صورت تمايل بعد از سال اول تحصيل به استخدام وزارت دفاع درخواهند آمد و در طـول تحصـيل از امكانـات رفـاهي (کمک هزینه تحصیلی مستمر ماهیانه، خوابگـاه مجـردي و متـاهلي، وام ازدواج، و امكان انعقاد قراردادهاي تحقيقاتي) برخوردار ميشوند و مدت تحصیل جزو سنوات خدمتی آنان محاسبه خواهد شد.

ب- دانش آموختگان مرد در رشته های (مهندسی برق، مهندسی مکانیک، مهندسی صنایع، مهندسی فناوری اطلاعات، فوتونیک، مهندسی کامپیوتر، مهندسی مواد، مهندسی هوافضا و مدیریت) با درجه عالی و مرتبط بودن موضوع رساله دکتری با نیاز دفاعی به شرط دانش آموختگی در 10 نیمسال، بعد از دانش آموختگی در صورت تمایل و دارابودن شرایط عمومی استخدام در ن.م به استخدام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در خواهند آمد

 

تعداد بازدید کل : 15300905
تعداد بازدید امروز: 270
بازدید دیروز : 5913
تعداد افراد آنلاین: 45